Socialpsykiatrisk botilbud

Hjerterum og Rammer – Udvikling fremmer

Rammehus fonden har en målsætning om at skabe et miljø, hvor borgeren er i fokus, og vi i samarbejde kan skabe rum for udvikling. Derfor vægter vi særligt at anvende begreber som Rammer og Hjerterum til at vise essensen af Rammehus.

Rammerne stiler mod, at borgeren oplever tryghed og en følelse af at være hjemme i hverdagen. Netop følelsen af tryghed finder vi er essentielt for overhovedet sammen at kunne skabe et rum for udvikling.

Hjerterum indikerer, at vi vægter de mellemmenneskelige relationer i hverdagen på Rammehus meget højt – borgeren er altid i fokus. På Rammehus – “arbejder vi sammen” – “vi gør noget aktivt sammen” – “vi gør noget meningsfuldt sammen”. Det er med fokus på relationerne via respekt og dialog, vi sammen kan skabe udvikling.

Visionen på Rammehus er at skabe et miljø, hvor værdierne på stedet, de fysiske rammer, omgivelserne, personalesammensætningen og det tværfaglige samarbejde danner fundamentet for at skabe udvikling i samspil og dialog med borgeren.
null

Beliggenhed

Læs mere her

null

Værdigrundlag

Læs mere her

null

Teamet

Læs mere her

null

Metode - Tilgang

Læs mere her

Borgeren i Fokus

Indsatsen på Rammehus har altid borgeren i fokus, hvor udvikling ønskes opnået via samspil og dialog i hverdagen. Derfor anvendes overordnet set en holistisk tilgang med udgangspunkt i teorier omkring Recovery og Empowerment. Målet er i samspil med borgeren at skabe indsigt i og mestringsegenskaber til varetagelse af eget liv